Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Vasario 17 2020

UAB “Teltonika” yra pasiryžusi vykdyti veiklą, kuri yra suderinama ir nuolatos tobulinama su mūsų produktų ir paslaugų kokybe, aplinkos apsauga, mūsų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Tai darome laikydamiesi šių principų:

Mes nuolatos peržiūrėsime savo rizikas ir galimybes tobulinti savo integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Organizacijos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas organizacijos vystymui Faustas Zinkus